Vữa tự san phẳng

Vua Tu San Phang

​Vữa tự san phẳng chuyên nghiệp làm lớp đệm lót (sử dụng trong nhà)

Vật liệu dễ dàng sử dụng bởi tính năng tự san phẳng cao. Đông cứng nhanh và kiết kiệm thời gian với độ dày lớp 3 – 40 mm.
Được thiết kế như một lớp lót đệm cho sàn mang tính kinh tế để tạo bề mặt cho các sản phẩm sàn khác thi công lên sau này.

Underlayment 1
Underlayment 2
Underlayment 3
Underlayment 3

THÔNG TIN KỸ THUẬT SẢN PHẨM

Underlayment TDS.jpg

CÁC ỨNG DỤNG TỪ VẬT LIỆU

• Mastik® 200 UPF – Lớp đệm cho sàn hoặc dùng làm làm vật liệu sửa chữa

• Mastik ® 203 SLC – Sàn tự phẳng bề mặt tự nhiên có màu/không màu cho khu vực giao thông nhẹ.

• Mastik ® 230 RSL – Vữa sửa chữa bề mặt, tạo độ phẳng với độ dày cao.

TẢI TÀI LIỆU

Tài liệu kỹ thuật sản phẩm  (T.D.S)

Tài liệu an toàn sản phẩm (M.S.D.S)

Hướng dẫn thi công

Liên hệ